เสียงธรรมรายวัน

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-22_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน
Download
เทศน์ : คุณของศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-22_เทศน์_คุณของศีล
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-22_กรรมฐาน_ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์