เสียงธรรมรายวัน

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีบารมี ๑๐ ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-07_ปกิณกะธรรม_ผู้มีบารมี ๑๐ ย่อมมีความสุขจากใจที่สงบ
Download
นิทาน : เทวดาผู้เสวยบุญจากความเมตตาของภรรยา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-07_นิทาน_เทวดาผู้เสวยบุญจากความเมตตาของภรรยา
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญเมตตาย่อมได้รับความเมตตาตอบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-07_ปกิณกะธรรม_เจริญเมตตาย่อมได้รับความเมตตาตอบ