เสียงธรรมรายวัน

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : เข้าถึงมรรคผลด้วยการปฏิบัติละสังโยชน์มิใช่ปฏิเวธ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_ปกิณกะธรรม_เข้าถึงมรรคผลด้วยการปฏิบัติละสังโยชน์มิใช่ปฏิเวธ
Download
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_เทศน์_ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม