เสียงธรรมรายวัน

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : เข้าถึงมรรคผลด้วยการปฏิบัติละสังโยชน์มิใช่ปฏิเวธ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_ปกิณกะธรรม_เข้าถึงมรรคผลด้วยการปฏิบัติละสังโยชน์มิใช่ปฏิเวธ
Download
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_เทศน์_ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์กฐินทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์กฐินทาน
Download
กรรมฐาน : กำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_กรรมฐาน_กำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ
Download
ปกิณกะธรรม : คำแนะนำในการเริ่มปฏิบัติพระกรรมฐานแบบโบราณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเริ่มปฏิบัติพระกรรมฐานแบบโบราณ