เสียงธรรมรายวัน

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ระลึกถึงพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ ๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-26_ปกิณกะธรรม_ระลึกถึงพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ ๙
Download
เทศน์ : ผู้รู้ความจริงให้ครบตามพระพุทธเจ้าสอนจึงพ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-26_เทศน์_ผู้รู้ความจริงให้ครบตามพระพุทธเจ้าสอนจึงพ้นทุกข์ได้
Download
ปกิณกะธรรม : การอธิษฐานต้องทำจิตให้ถึงพระจึงจะเกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-26_ปกิณกะธรรม_การอธิษฐานต้องทำจิตให้ถึงพระจึงจะเกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : นิสัยของสมณะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-26_ปกิณกะธรรม_นิสัยของสมณะ
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกพระกรรมฐานแบบห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-26_ปกิณกะธรรม_การฝึกพระกรรมฐานแบบห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการถวายทานเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-26_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการถวายทานเพื่อมรรคผล