เสียงธรรมรายวัน

๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจในการถวายทานช่วงกาลกฐิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_ปกิณกะธรรม_การวางกำลังใจในการถวายทานช่วงกาลกฐิน
Download
เทศน์ : ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_เทศน์_ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญธาตุขันธ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_กรรมฐาน_การใคร่ครวญธาตุขันธ์
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายกฐินทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_ปกิณกะธรรม_การถวายกฐินทาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐