เสียงธรรมรายวัน

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การสิ้นอาสวักขยญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-05_ปกิณกะธรรม_การสิ้นอาสวักขยญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-05_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : บุคคลใดเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมถึงมรรคผลได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-05_เทศน์_บุคคลใดเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมถึงมรรคผลได้
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-05_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีลของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : กฐินทาน และการเรี่ยไรถือว่ายังมีความละโมบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-05_ปกิณกะธรรม_กฐินทาน และการเรี่ยไรถือว่ายังมีความละโมบ