เสียงธรรมรายวัน

๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : รักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_รักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
Download
เทศน์ : บุญเป็นเหตุให้มีความสุขในภายภาคหน้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_เทศน์_บุญเป็นเหตุให้มีความสุขในภายภาคหน้า
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจทำความดีอุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับในวันสารทไทย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจทำความดีอุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับในวันสารทไทย
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญคุณของพระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_กรรมฐาน_ใคร่ครวญคุณของพระโสดาบัน
Download
ปกิณกะธรรม : ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงจะถึงผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงจะถึงผล
Download
ปกิณกะธรรม : พึงรักษาสัจจะวาจาที่ให้ต่อสงฆ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_พึงรักษาสัจจะวาจาที่ให้ต่อสงฆ์
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกเต็มกำลังทำให้หมดความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_การฝึกเต็มกำลังทำให้หมดความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย
Download
กรรมฐาน : มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงพ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_กรรมฐาน_มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงพ้นทุกข์ได้
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่ประมาทในโทษภัยจากร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_ไม่ประมาทในโทษภัยจากร่างกาย