เสียงธรรมรายวัน

๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : เมื่อรู้กระจ่างเราก็เป็นที่พึ่งของตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_ปกิณกะธรรม_เมื่อรู้กระจ่างเราก็เป็นที่พึ่งของตัวเอง
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : บุญความดีต้องทำด้วยความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_เทศน์_บุญความดีต้องทำด้วยความเมตตา
Download
กรรมฐาน : วางอารมณ์แบบพระอรหันต์ด้วยการตัดใจห่างจากร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_กรรมฐาน_วางอารมณ์แบบพระอรหันต์ด้วยการตัดใจห่างจากร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยใจอิสระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยใจอิสระ
Download
นิทาน : ชายที่พบกับการพลัดพรากเป็นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_นิทาน_ชายที่พบกับการพลัดพรากเป็นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การตอบแทนคุณพระรัตนตรัยของครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_ปกิณกะธรรม_การตอบแทนคุณพระรัตนตรัยของครูบาอาจารย์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐