เสียงธรรมรายวัน

๙ กันยายน ๒๕๖๐

Download
สนทนา : เธอว่าการเกิดง่ายไหม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_สนทนา_เธอว่าการเกิดง่ายไหม
Download
เทศน์ : พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหาตามคำสอนของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_เทศน์_พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหาตามคำสอนของพระ