เสียงธรรมรายวัน

๒ กันยายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
Download
เทศน์ : สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_เทศน์_สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การบูชาพระธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การบูชาพระธรรม
Download
กรรมฐาน : การเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_กรรมฐาน_การเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ
Download
นิทาน : พญานาคผู้ปฏิบัติถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_นิทาน_พญานาคผู้ปฏิบัติถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ
Download
กรรมฐาน : เจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_กรรมฐาน_เจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
Download
ปกิณกะธรรม : การทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_การทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล