เสียงธรรมรายวัน

๑ กันยายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติอยู่ที่ใจ ณ วัดตาลเดี่ยว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-01_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติอยู่ที่ใจ ณ วัดตาลเดี่ยว
Download
ปกิณกะธรรม : ปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-01_ปกิณกะธรรม_ปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-01_ปกิณกะธรรม_ศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ