เสียงธรรมรายวัน

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : บูชาครูตามปฏิปทาครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_ปกิณกะธรรม_บูชาครูตามปฏิปทาครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : ยันต์เกราะเพชรและพระคาถามหาลาภ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_ปกิณกะธรรม_ยันต์เกราะเพชรและพระคาถามหาลาภ
Download
ปกิณกะธรรม : ไหว้ครูพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_ปกิณกะธรรม_ไหว้ครูพระกรรมฐาน
Download
กรรมฐาน : ข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_กรรมฐาน_ข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษายันต์เกราะเพชร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_ปกิณกะธรรม_การรักษายันต์เกราะเพชร
Download
ปกิณกะธรรม : ปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_ปกิณกะธรรม_ปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติและอานาปานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_กรรมฐาน_ทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติและอานาปานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาร่างกายไม่ให้เบียดเบียนใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_ปกิณกะธรรม_รักษาร่างกายไม่ให้เบียดเบียนใจ