เสียงธรรมรายวัน

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-20_ปกิณกะธรรม_การทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส
Download
กรรมฐาน : แยกกายเพื่อสอนจิตละอวิชชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-20_กรรมฐาน_แยกกายเพื่อสอนจิตละอวิชชา
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-20_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-20_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของพระ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-20_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐