เสียงธรรมรายวัน

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : อุทิศบุญเป็นทานบารมีในงานอุปสมบท ณ วัดสังเวชฯ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-14_ปกิณกะธรรม_อุทิศบุญเป็นทานบารมีในงานอุปสมบท ณ วัดสังเวชฯ