เสียงธรรมรายวัน

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีสำเร็จผลได้ด้วยกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-13_ปกิณกะธรรม_ทำความดีสำเร็จผลได้ด้วยกำลังใจเต็ม
Download
เทศน์ : สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมีความตายเป็นที่สุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-13_เทศน์_สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมีความตายเป็นที่สุด
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐