เสียงธรรมรายวัน

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีตอบแทนคุณบิดามารดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-12_ปกิณกะธรรม_การทำความดีตอบแทนคุณบิดามารดา
Download
เทศน์ : จิตอันมีกิเลสตัณหาพาให้พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-12_เทศน์_จิตอันมีกิเลสตัณหาพาให้พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก