เสียงธรรมรายวัน

๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ความชั่วต้องไม่ทำอีกแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-06_ปกิณกะธรรม_ความชั่วต้องไม่ทำอีกแล้ว
Download
เทศน์ : ศีลจะทำให้มีความสุขที่แท้แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-06_เทศน์_ศีลจะทำให้มีความสุขที่แท้แน่นอน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐