เสียงธรรมรายวัน

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา
Download
เทศน์ : หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_เทศน์_หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
กรรมฐาน : การเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_กรรมฐาน_การเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
Download
นิทาน : ชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_นิทาน_ชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง๕
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ไม่ตามนึกถึงผลกรรมที่ทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_กรรมฐาน_มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ไม่ตามนึกถึงผลกรรมที่ทำมา
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยศรัทธาพร้อมสหธรรมิกพาให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยศรัทธาพร้อมสหธรรมิกพาให้ถึงมรรคผล