เสียงธรรมรายวัน

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของหลวงปู่ปาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของหลวงปู่ปาน
Download
เทศน์ : คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_เทศน์_คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์
Download
กรรมฐาน : รู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_กรรมฐาน_รู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์
Download
กรรมฐาน : มีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_กรรมฐาน_มีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ