เสียงธรรมรายวัน

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-21_ปกิณกะธรรม_ปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : โอกาสและกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-21_ปกิณกะธรรม_โอกาสและกำลังใจ