เสียงธรรมรายวัน

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_ฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี
Download
เทศน์ : ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_เทศน์_ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
Download
กรรมฐาน : เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_กรรมฐาน_เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_ผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_การฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
Download
กรรมฐาน : มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทำให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_กรรมฐาน_มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทำให้พ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : คุณของการเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_คุณของการเจริญพระกรรมฐาน