เสียงธรรมรายวัน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_ปกิณกะธรรม_ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
Download
เทศน์ : ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_เทศน์_ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
Download
ปกิณกะธรรม : ร่างกายเป็นรังของโรค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_ปกิณกะธรรม_ร่างกายเป็นรังของโรค
Download
กรรมฐาน : การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_กรรมฐาน_การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐