เสียงธรรมรายวัน

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : มิตรแท้เป็นทั้งหมดของชีวิตในวันพระเจ้าพรหม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_ปกิณกะธรรม_มิตรแท้เป็นทั้งหมดของชีวิตในวันพระเจ้าพรหม
Download
เทศน์ : บุคคลที่บรรลุธรรมได้ต้องถึงความพร้อมในวันเข้าพรรษา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_เทศน์_บุคคลที่บรรลุธรรมได้ต้องถึงความพร้อมในวันเข้าพรรษา
Download
กรรมฐาน : คุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_กรรมฐาน_คุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข
Download
นิทาน : ตัณหาไม่มีที่สิ้นสุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_นิทาน_ตัณหาไม่มีที่สิ้นสุด
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่มีบุคคลใดช่วยได้นอกจากมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_ปกิณกะธรรม_ไม่มีบุคคลใดช่วยได้นอกจากมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : ทางปฏิบัติมรรคผลของแต่ละจริต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_ปกิณกะธรรม_ทางปฏิบัติมรรคผลของแต่ละจริต