เสียงธรรมรายวัน

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยไปนิพพานได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_ปกิณกะธรรม_บุคคลที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยไปนิพพานได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_เทศน์_ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล
Download
กรรมฐาน : การปฏิบัติอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_กรรมฐาน_การปฏิบัติอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_ปกิณกะธรรม_พุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐