เสียงธรรมรายวัน

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : คนมี ๔ ประเภท
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-25_ปกิณกะธรรม_คนมี ๔ ประเภท
Download
เทศน์ : การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-25_เทศน์_การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ความศรัทธาเท่านั้นจึงเข้าห้องพุทธคุณได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-25_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธาเท่านั้นจึงเข้าห้องพุทธคุณได้
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ของคนบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-25_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ของคนบวช
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ของพระอรหันต์ในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-25_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ของพระอรหันต์ในห้องพุทธคุณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-25_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐