เสียงธรรมรายวัน

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-25_เทศน์_การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า