เสียงธรรมรายวัน

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_ทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล
Download
เทศน์ : คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_เทศน์_คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
Download
กรรมฐาน : ปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภ โกรธ หลงจึงจะเกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_กรรมฐาน_ปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภ โกรธ หลงจึงจะเกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : คุณบิดามารดาหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_คุณบิดามารดาหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ
Download
กรรมฐาน : คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_กรรมฐาน_คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด
Download
ปกิณกะธรรม : ข้อพึงปฏิบัติของผู้ตั้งใจบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_ข้อพึงปฏิบัติของผู้ตั้งใจบวช