เสียงธรรมรายวัน

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : คนมีแต่การงานความวุ่นวาย และความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-23_ปกิณกะธรรม_คนมีแต่การงานความวุ่นวาย และความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี
Download
ปกิณกะธรรม : พึงใคร่ครวญระวังเจตนาดีที่ไม่เหมาะสม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-23_ปกิณกะธรรม_พึงใคร่ครวญระวังเจตนาดีที่ไม่เหมาะสม