เสียงธรรมรายวัน

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_ปกิณกะธรรม_การให้ทาน
Download
เทศน์ : การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_เทศน์_การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา
Download
ปกิณกะธรรม : อานุภาพในการภาวนาในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_ปกิณกะธรรม_อานุภาพในการภาวนาในห้องพุทธคุณ
Download
กรรมฐาน : กายคตานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_กรรมฐาน_กายคตานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_ปกิณกะธรรม_คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐