เสียงธรรมรายวัน

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : เข้าถึงความจริงที่พระสอนด้วยการฝึกการให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_เข้าถึงความจริงที่พระสอนด้วยการฝึกการให้
Download
ปกิณกะธรรม : ความมั่นใจในผลของทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_ความมั่นใจในผลของทาน
Download
เทศน์ : ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_เทศน์_ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
Download
กรรมฐาน : การวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_กรรมฐาน_การวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์และการตั้งใจบูชาครูทำให้ถึงธรรมอันละเอียด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์และการตั้งใจบูชาครูทำให้ถึงธรรมอันละเอียด
Download
ปกิณกะธรรม : ระงับความหลงด้วยการเห็นความชั่วของตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_ระงับความหลงด้วยการเห็นความชั่วของตัวเอง
Download
ปกิณกะธรรม : พระกรรมฐานแบบเต็มกำลังสำคัญที่กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานแบบเต็มกำลังสำคัญที่กำลังใจ
Download
กรรมฐาน : เราเป็นผู้ไม่มีอะไร มีเพียงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_กรรมฐาน_เราเป็นผู้ไม่มีอะไร มีเพียงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : หมั่นฝึกสมาธิจะให้ผลยามจิตออกจากร่าง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_หมั่นฝึกสมาธิจะให้ผลยามจิตออกจากร่าง
Download
ปกิณกะธรรม : ความเป็นมงคลจากการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_ความเป็นมงคลจากการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง