เสียงธรรมรายวัน

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : อานุภาพยันต์เกราะเพชร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-16_ปกิณกะธรรม_อานุภาพยันต์เกราะเพชร
Download
ปกิณกะธรรม : ต่างคนต่างต้องเพียรกันเอาเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-16_ปกิณกะธรรม_ต่างคนต่างต้องเพียรกันเอาเอง