เสียงธรรมรายวัน

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_ปกิณกะธรรม_จิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้
Download
เทศน์ : ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_เทศน์_ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
Download
กรรมฐาน : อารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_กรรมฐาน_อารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ