เสียงธรรมรายวัน

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_ปกิณกะธรรม_จิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
ปกิณกะธรรม : การขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_ปกิณกะธรรม_การขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
เทศน์ : ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_เทศน์_ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
Download
กรรมฐาน : อารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_กรรมฐาน_อารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ
Download
นิทาน : ใคร่ครวญความพลัดพราก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_นิทาน_ใคร่ครวญความพลัดพราก
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐