เสียงธรรมรายวัน

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิดย่อมไม่สูญเปล่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิดย่อมไม่สูญเปล่า
Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ให้ย่อมไม่ขาดลาภสักการะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_ปกิณกะธรรม_ผู้ให้ย่อมไม่ขาดลาภสักการะ
Download
เทศน์ : การสงบจากกามคุณทำให้เกิดปัญญานำมาซึ่งความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_เทศน์_การสงบจากกามคุณทำให้เกิดปัญญานำมาซึ่งความสุข
Download
กรรมฐาน : ตั้งใจปฏิบัติทำจิตให้สงบอย่างต่อเนื่อง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_กรรมฐาน_ตั้งใจปฏิบัติทำจิตให้สงบอย่างต่อเนื่อง
Download
ปกิณกะธรรม : จิตสงบไม่หวั่นไหวด้วยการทรงสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_ปกิณกะธรรม_จิตสงบไม่หวั่นไหวด้วยการทรงสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_ปกิณกะธรรม_มรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม
Download
ปกิณกะธรรม : คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
Download
กรรมฐาน : ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_กรรมฐาน_ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ