เสียงธรรมรายวัน

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลเกิดจากสมาธิในการสวดพระปริตร และใคร่ครวญในสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-09_ปกิณกะธรรม_มรรคผลเกิดจากสมาธิในการสวดพระปริตร และใคร่ครวญในสังโยชน์