เสียงธรรมรายวัน

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_การระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : สวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_สวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
เทศน์ : อิติปิโสภะคะวา ในวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_เทศน์_อิติปิโสภะคะวา ในวันวิสาขบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตบูชาอาโลกสิณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตบูชาอาโลกสิณ
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงการตั้งจิตบูชาของมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงการตั้งจิตบูชาของมงคล
Download
ปกิณกะธรรม : สัมปะติจฉามิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_สัมปะติจฉามิ
Download
กรรมฐาน : การเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_กรรมฐาน_การเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงเมตตาเป็นกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_การทรงเมตตาเป็นกำลัง
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติดูที่อารมณ์ของจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติดูที่อารมณ์ของจิต
Download
กรรมฐาน : แผ่เมตตาความดีต่อเจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-10_กรรมฐาน_แผ่เมตตาความดีต่อเจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ