เสียงธรรมรายวัน

๑๔ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-14_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ