เสียงธรรมรายวัน

๗ เมษายน ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : โทษของกามคุณทั้ง ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-07_เทศน์_โทษของกามคุณทั้ง ๕