เสียงธรรมรายวัน

๙ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การถวายพระพุทธรูปและสร้างอาคารปริยัติธรรม ณ วัดทอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-09_ปกิณกะธรรม_การถวายพระพุทธรูปและสร้างอาคารปริยัติธรรม ณ วัดทอง