เสียงธรรมรายวัน

๕ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบอกกล่าวในการไปทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบอกกล่าวในการไปทำความดี
Download
เทศน์ : ร่างกายนี้ไม่นานหนอเร่งทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_เทศน์_ร่างกายนี้ไม่นานหนอเร่งทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
กรรมฐาน : ละตัณหาปัญญาก็เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_กรรมฐาน_ละตัณหาปัญญาก็เกิด
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงอารมณ์พระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_ปกิณกะธรรม_การทรงอารมณ์พระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ต้องดูคนรับว่าพร้อมรับหรือไม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_ปกิณกะธรรม_การให้ต้องดูคนรับว่าพร้อมรับหรือไม่
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐