เสียงธรรมรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-26_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-26_เทศน์_ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-26_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญสักกายทิฐิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-26_กรรมฐาน_การใคร่ครวญสักกายทิฐิ
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิได้ผลต้องมีความศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-26_ปกิณกะธรรม_การฝึกมโนมยิทธิได้ผลต้องมีความศรัทธา
Download
ปกิณกะธรรม : การไปนิพพานต้องไม่สงสัยคุณของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-26_ปกิณกะธรรม_การไปนิพพานต้องไม่สงสัยคุณของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-26_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การอุทิศส่วนกุศลต้องนึกถึงความดีที่ทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-26_ปกิณกะธรรม_การอุทิศส่วนกุศลต้องนึกถึงความดีที่ทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-26_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐