เสียงธรรมรายวัน

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : โอวาทปาฏิโมกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_เทศน์_โอวาทปาฏิโมกข์
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงเคราะห์
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานและงานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_การถวายทานและงานสาธารณประโยชน์
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญพรหมวิหาร ๔ ให้ครบก่อนทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_กรรมฐาน_ใคร่ครวญพรหมวิหาร ๔ ให้ครบก่อนทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาพระคาถาเงินล้าน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_การบูชาพระคาถาเงินล้าน
Download
ปกิณกะธรรม : การหล่อพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าด้วยจิตเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_การหล่อพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าด้วยจิตเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญพุทธานุสสติในการหล่อพระพุทธรูป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_เจริญพุทธานุสสติในการหล่อพระพุทธรูป
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระพุทธรูป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระพุทธรูป
Download
ปกิณกะธรรม : บูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_บูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : ขอขมาพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_ขอขมาพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พรในวันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พรในวันมาฆบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : โอกาสทำความดีอันถึงพร้อมหาได้ยาก เมื่อพบแล้วพึงเร่งปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_โอกาสทำความดีอันถึงพร้อมหาได้ยาก เมื่อพบแล้วพึงเร่งปฏิบัติ