เสียงธรรมรายวัน

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ความชั่วคือเหตุที่เราทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-10_ปกิณกะธรรม_ความชั่วคือเหตุที่เราทำมา