เสียงธรรมรายวัน

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ความกตัญญูนำไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_เทศน์_ความกตัญญูนำไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตถวายทาน
Download
กรรมฐาน : การฝึกอภิญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_กรรมฐาน_การฝึกอภิญญา
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้สงบ
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่สงสัยคุณพระรัตนตรัยด้วยอารมณ์พระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_ปกิณกะธรรม_การไม่สงสัยคุณพระรัตนตรัยด้วยอารมณ์พระโสดาบัน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐