เสียงธรรมรายวัน

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-03_ปกิณกะธรรม_จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-03_ปกิณกะธรรม_อย่าประมาทในชีวิต