เสียงธรรมรายวัน

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ความกตัญญูต่อองค์พระราชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_เทศน์_ความกตัญญูต่อองค์พระราชา
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกใจให้ละความอยากได้ของผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_ฝึกใจให้ละความอยากได้ของผู้อื่น
Download
ปกิณกะธรรม : พึงรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_พึงรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : พระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_พระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : ระวังจิตอย่าคิดชั่วในยามเกิดอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_ระวังจิตอย่าคิดชั่วในยามเกิดอกุศลกรรม