เสียงธรรมรายวัน

๑๗ กันยายน ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : เรื่องผู้มีดวงตาเห็นธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-17_เทศน์_เรื่องผู้มีดวงตาเห็นธรรม
Download
สนทนา : การใช้อุบายรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-17_สนทนา_การใช้อุบายรักษาศีล
Download
เสียงธรรม : ปรับจิตเพื่อฝึกใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-17_เสียงธรรม_ปรับจิตเพื่อฝึกใจ
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-17_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
Download
เสียงธรรม : สมบัติของเราที่ไม่มีใครเอาไปได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-17_เสียงธรรม_สมบัติของเราที่ไม่มีใครเอาไปได้