เสียงธรรมรายวัน

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
เสียงธรรม : อารมณ์เบื่อเกิดขึ้น เราเข้าเขตความดีแล้วใช่ไหม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-21_เสียงธรรม_อารมณ์เบื่อเกิดขึ้น เราเข้าเขตความดีแล้วใช่ไหม
Download
เสียงธรรม : คุยกับหลวงน้าหมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-21_เสียงธรรม_คุยกับหลวงน้าหมอ
Download
เสียงธรรม : คุยกับหลวงน้าหมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-21_เสียงธรรม_คุยกับหลวงน้าหมอ
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-21_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙