เสียงธรรมรายวัน

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
เสียงธรรม : งานบูรณะโบสถ์วัดศรัทธาภิรมย์ หลวงพ่อคุยเรื่องเงินสงฆ์และการฝึกอานาปา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-08_เสียงธรรม_งานบูรณะโบสถ์วัดศรัทธาภิรมย์ หลวงพ่อคุยเรื่องเงินสงฆ์และการฝึกอานาปา
Download
เสียงธรรม : ผู้ได้เจริญกรรมฐาน จะระงับทุกข์ทางกายและใจได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-08_เสียงธรรม_ผู้ได้เจริญกรรมฐาน จะระงับทุกข์ทางกายและใจได้