เสียงธรรมรายวัน

๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
สนทนา : ตีความคำว่ามานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_สนทนา_ตีความคำว่ามานะ
Download
เสียงธรรม : สุขจากความสงบที่เราทำให้มีได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_เสียงธรรม_สุขจากความสงบที่เราทำให้มีได้
Download
เสียงธรรม : เจริญศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_เสียงธรรม_เจริญศรัทธา
Download
เสียงธรรม : ความไม่แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_เสียงธรรม_ความไม่แน่นอน