เสียงธรรมรายวัน

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : พ้นทุกข์พบสุขด้วยพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-31_เทศน์_พ้นทุกข์พบสุขด้วยพระ
Download
สนทนา : หลังใส่บาตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-31_สนทนา_หลังใส่บาตรเช้า
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลจะเกิดจากการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-31_ปกิณกะธรรม_มรรคผลจะเกิดจากการปฏิบัติ
Download
เสียงธรรม : อย่ากลัวกรรมจนฟุ้งไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-31_เสียงธรรม_อย่ากลัวกรรมจนฟุ้งไป
Download
เสียงธรรม : รู้จิตเห็นด้วยใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-31_เสียงธรรม_รู้จิตเห็นด้วยใจ
Download
สนทนา : รักษาศีล ๕ ไปนิพพานได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-31_สนทนา_รักษาศีล ๕ ไปนิพพานได้
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-31_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙