เสียงธรรมรายวัน

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อให้พรหลังใส่บาตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-24_เสียงธรรม_หลวงพ่อให้พรหลังใส่บาตร
Download
เทศน์ : พุทโธอัปปมาโณ ธัมโมอัปปมาโณ สังโฆอัปปมาโณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-24_เทศน์_พุทโธอัปปมาโณ ธัมโมอัปปมาโณ สังโฆอัปปมาโณ
Download
เสียงธรรม : ฌานมีกำลัง ระงับความวุ่นวายในจิตได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-24_เสียงธรรม_ฌานมีกำลัง ระงับความวุ่นวายในจิตได้
Download
เสียงธรรม : การทำใจเป็นกลาง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-24_เสียงธรรม_การทำใจเป็นกลาง
Download
เสียงธรรม : เนื้อนาบุญนั้นหายาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-24_เสียงธรรม_เนื้อนาบุญนั้นหายาก